Bekende gedichten

Sommige beroemde dichters die al lang zijn gestorven, hebben tijdens hun leven bekende gedichten geschreven die voor de moderne poëzielezers nog steeds interessant zijn. Van deze historische dichters hebben wij op deze website één of twee beroemde gedichten opgenomen plus één of meer iets minder bekende gedichten.

De bekende gedichten vindt u hieronder. Een aantal aansprekende gedichten die wat minder bekend zijn, vindt u in het onderdeel Minder bekende gedichten.


TIP: Dichten doe je zo
Wil jij leren zelf goede gedichten te schrijven? Dan is Dichten doe je zo een absolute aanrader.

LEESTIP: 
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat

De beroemdste gedichten uit de Nederlandse en Vlaamse poëzie.

BOEKEN

Guido Gezelle

Herman Gorter

P.C. Hooft

Slauerhoff


Uitgelicht gedicht

Wooningloze

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,
Nooit vond ik ergens anders onderdak;
Voor de eigen haard gevoelde ik nooit een zwak,
Een tent werd door den stormwind meegenomen.

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,
Zoolang ik weet dat ik in wildernis,
In steppen, stad en woud dat onderkomen
Kan vinden, deert mij geen bekommernis.

Het zal lang duren, maar de tijd zal komen
Dat vóór den nacht mij de oude kracht ontbreekt
En tevergeefs om zachte woorden smeekt,
Waarmee ‘k weleer kon bouwen en de aarde
Mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de
Plek waar mijn graf in ’t donker openbreekt.

J. Slauerhoff (1898 – 1936)


Verantwoording lijst bekende gedichten

De lijst bekende gedichten van historische dichters is nog zeer beperkt. Dit heeft ermee te maken dat deze website recent is live gegaan. Doel is om de komende maanden hier beroemde gedichten op te nemen van minimaal tien historische dichters.


AANMELDEN NIEUWSBRIEF


Miljoenen artikelen