Over Poëzie verrijkt het leven

Poëzie verrijkt het leven is een online totaalconcept voor het verzamelen, delen en verspreiden van:

 • toegankelijke, aansprekende gedichten van verschillende dichters
 • begrijpelijke informatie over dichters, gedichten en poëzietermen
 • prikkelende meningen over poëziegerelateerde onderwerpen

Het online concept van Poëzie verrijkt het leven bestaat uit een website, een Facebook-page en een digitale nieuwsbrief.

De kernwaarden van Poëzie verrijkt het leven zijn toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid.

Redactie

De redactie van Poëzie verrijkt het leven bestaat uit de volgende personen:

 • Robin Kerkhof (Hoofdredacteur) – 06 343 64 141
 • Debby Hertsenberg (Redacteur)
 • Nathan de Boer (Redacteur)
 • Sanguilla Vabrie (Redacteur)

Binnen de redactie is nog ruimte voor nieuwe mensen. Dus wil jij ook jouw passie voor poëzie delen met duizenden anderen, meld je dan aan als mederedacteur.

Missie en Visie

Het online concept Poëzie verrijkt het leven is in het leven geroepen met een duidelijk doel voor ogen. Dit doel is verwoord in een missie:

Het leven van zoveel mogelijk Nederlandstaligen verrijken met positieve poëziebeleving.

Deze missie is onderbouwd met een heldere visie op de maatschappelijke positie van poëzie en de rol van het online concept Poëzie verrijkt het leven.

Meer over de Missie en Visie

Strategie

Voor het bereiken van de doelstelling is een strategie ontwikkeld die bestaat uit de volgende pijlers:

 • Content
 • Traffic
 • Commitment
 • Boekpromotie

Meer over onze strategie